Vi som gör Bönepodden

Uppläsare och skapare


Jacob Molén
Komminister


Anna Ahl
Kyrkoskrivare

Teknik och produktion


Andreas Karlsson
Kommunikatör

Löftadalens pastorat
Box 104, 439 05 Åsa
Tel: 0340 740 500           
© Copyright Bönepodden